Kotoa kouluun

Sivu on kehittämisvaiheessa

Kotoa kouluun -toiminta on tarkoitettu Turussa koulua käyville alakoululaisille ja heidän perheilleen, kun lapsella on myöhästelyjä, hankaluutta lähteä kouluun tai jatkuvia poissaoloja. Poissaoloja voi olla kertynyt vasta vähän tai jo enemmänkin.

Kotoa kouluun -perhevalmentajat ovat käytettävissä, kun koulupoissaolot herättävät huolta ja perhe kaipaa kotiin tukea tilanteeseen. Koulupoissaolot alkavat usein kouluun lähtemisen hankaluutena ja myöhästelynä, joten myös tässä vaiheessa voi perhevalmentajilta saada apua. Apua saa myös ruotsiksi.

Kotoa kouluun -työskentelyn tarkoitus on auttaa lapsia palaamaan kouluun sekä lisätä vanhempien ja perheiden voimavaroja. Yhdessä lapsen ja hänen perheensä kanssa perhevalmentaja selvittää yksilöllisesti syitä koulupoissaoloihin. Perhevalmentaja auttaa näiden syiden korjaamisessa, jotta koulupoissaolot vähenisivät. Työskentely räätälöidään jokaiselle lapselle ja perheelle sopivaksi.  

Työskentely voi olla esimerkiksi arkirutiinien tarkastelua, vuorovaikutuksen lisääminen ja vahvistaminen ja vanhemmuuden tuki. Tapaamisia voidaan järjestää kotona, koulussa sekä Perhetalo HeidekenilläPerhevalmentaja yhdessä perheen kanssa tekee yhteistyötä opettajan ja muun koulun henkilökunnan kanssa, sekä mahdollisten muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa. 

Perhevalmentajaan voi ottaa yhteyttä huoltaja, koulun henkilökunta (perheen luvalla) tai muu perheen kanssa työskentelevä taho (perheen luvalla)   

Perheille toiminta on maksutonta ja täysin vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Toiminta tapahtuu Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n alaisuudessa sekä tutkimusyhteistyössä järjestön tiedekummien kanssa. 

Toiminnan tavoitteena on perheiden yksilöllisen auttamisen ja koulupoissaolojen vähentämisen lisäksi luoda tulevaisuuden työskentelymalli kouluakäymättömyyden ehkäisemiseksi ja varhaiseen puuttumiseen. 

Kotoa kouluun –toiminnan rahoitus on saatu kolmelta turkulaiselta säätiöltä: Johanna och G.A. Petrelius Stiftelsen, C.G. Sundells Stiftelse ja Stiftelsen Echnerska Frilasarettet 

Turun Sanomien artikkeli: Alakouluikäisten koulupoissaolot yleistyneet ja pitkittyneet – perhevalmentajat Turussa kotien avuksi

Yhteystiedot 

Kotoa kouluun -perhevalmentajat tavoitat helpoiten arkisin puhelimitse:

Minna Huunonen
puh. 044 535 5143
Sähköposti: minna.huunonen@vslj.fi

Monica Essén
puh. 044 535 5156
Sähköposti: monica.essen@vslj.fi
Monica arbetar också på svenska